خدمات سرور مجازی/اختصاصی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
Hosted PBX
سرور 8 تماس همزمان
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
سرور مجازی
سرور مجازی سری 1
3,500,000ریال --- --- --- --- ---
سرور مجازی
سرور مجازی سری 2
5,100,000ریال --- --- --- --- ---

تلفن ثابت

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 10 هزار تومانی
100,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 20 هزار تومانی
200,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 50 هزار تومانی
500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 100 هزار تومانی
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 500 هزار تومانی
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 1 میلیون تومانی
10,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
هزینه راه اندازی عادی
250,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
هزینه راه اندازی تجاری
750,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
5 کانال اضافه همزمان
2,500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 10 هزار تومانی باندل
100,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 20 هزار تومانی باندل
200,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 50 هزار تومانی باندل
500,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 100 هزار تومانی باندل
1,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
شارژ 500 هزار تومانی باندل
5,000,000ریال --- --- --- --- ---
شارژ و افزونه های تلفن ثابت
هزینه راه اندازی عادی باندل
250,000ریال --- --- --- --- ---

پکیج های تلفن ثابت

نام گروه نام محصول قیمت
پکیج تلفن ثابت استانی (معمولی)
بسته خط تلفن معمولی
2561500.00
پکیج تلفن ثابت استانی(برنزی)
بسته خط تلفن برنزی
5940500.00
پکیج تلفن ثابت استانی(نقره ایی)
بسته خط تلفن نقره ایی
11717500.00
پکیج تلفن ثابت استانی(طلایی)
بسته خط تلفن طلایی
28612500.00
پکیج تلفن ثابت استانی(پلاتینی)
بسته خط تلفن پلاتینی
49322500.00